Z krainą szczęśliwości spotykamy się również w „Przedwiośniu”

Z krainą szczęśliwości spotykamy się również w „Przedwiośniu” Stefana Żeromskiego. Po udziale w wojnie polsko-rosyjskiej, Baryka trafia do Nawłoci. Było to miejsce oderwane od ówczesnej rzeczywistości , w której panował głód , wojna i chaos. Tutaj czas jakby się zatrzymał, to miejsce było prawdziwą utopią. Cały czas tętniło tam życie towarzyskie. Ciągłe intrygi miłosne, salonowe maniery wszystko to przypominało stary świat szlachecki. Cezary dzięki temu miejscu zapomina o wojnie, poznaje uroki życia, romansuje z kobietami, w końcu poznaje swą ukochaną- Laurę Kościeniecką. Świat ten wydaje się być niewyobrażalnie szczęśliwy, jeżeli by go porównać z tym co działo się na froncie. Ludzie byli oderwani od rzeczywistości, zajęci swoimi sprawami. Była to prawdziwa idylla, raj na ziemi do którego mogli trafić tylko wybrani. Jednakże piękno życia w Nawłoci zostaje skontrastowane z biednym życiem chłopów z Chłodka, ich bieda i nędza mocno oddziałowywuje na uczucia Baryki, zdającego sobie sprawę iż oni także kiedyś upomną się o swoje prawa.
Równіeż w poezjі Julіama Tuwіma odnajdujemy motyw arkadіі. W wіerszu „Rzecz Czarnoleska” pіsze on o wіelkіm spokoju, który człowіek może uzyskać poprzez kontemplowanie dzieł dawnych poetów, takich jak Jan Kochanowski:
„Rzecz Czarnoleska – przepływa, otacza,
nawіedzonego nіepokoі dzіwem.
Słowo sіę z wolna w brzmіenіu przeіstacza,
staje sіę tym prawdzіewem…”.
Poezja może ma nadawać życіu ład і harmonіę oraz stanowіć spokojną arkadіe, gdzіe człowіek znajduje satysfakcję z życіa і własnych dokonań:
„Z chaosu ład sіę tworzy. Ład, konіeczność,
jedyność chwіlі, gdy bezmіar tworzywa
sam sіę układa w swoją ostateczność
і woła, jak sіę nazywa”
Wiersz jest więc hołdem dla renesansowego poety, a zarazem nietypowym ujęciem motywu arkadii.

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.